Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification --> Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification -->

Productos

Filtros de sedimentos
RO - Membranas
UV - Desinfección
EDI Módulos
Bombas 
Recipientes a presión
UV - Desinfección
Acoplamientos
Dispositivos de Medición
Productos químicos 
Válvulas de Control
Módulos de ultrafiltración
Generadores de ozono

Carbón activado

LennRO mini Reverse Osmosis

Sobre Lenntech

Lenntech BV
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft

tel: +31 152 755 704
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2016 Lenntech B.V. All rights reserved