Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification --> Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification -->

Calidad de agua de refrigeración

La calidad del agua de refrigeración depende del tipo de cambiador de calor o del motor que se quiera refrigerar. En general, los valores deberían ser aproximadamente los siguientes:

Sólidos suspendidos Nada
Conductividad 50-600 uS/cm
Dureza 8o dH max
pH 7.8
CO2 agresivo Nada
Hierro
Manganesio
Sulfatos
Cloruros < 250 mg/L
DQO < 40 mg/L
Bacterias < 1000 UFC/ml

Sobre Lenntech

Lenntech BV
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft

tel: +31 152 755 704
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved